Targetare.ro

Termeni și condiții


Acesti termeni și condiții stabilesc condițiile în care puteți utiliza serviciile (așa cum sunt definite mai jos) oferite de site-ul targetare.ro (denumit în continuare „platforma”), administrat de S.C. SYNAPTECH SOFTWARE S.R.L. („targetare.ro” sau „furnizor”), înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J26/2241/2019, CUI 42046968. Utilizarea serviciilor include accesul, navigarea sau înregistrarea pentru utilizarea site-ului. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document și asigurați-vă că îi înțelegeți în întregime conținutul și obligațiile înainte de a utiliza acest site sau serviciile oferite de targetare.ro. Dacă nu sunteți de acord cu acesti termeni și condiții, vă rugăm să nu utilizați acest site.

Definiții

Vizitator: persoană fizică - reprezentant al entității juridice sau alt tip de profesionist care vizitează site-ul targetare.ro, fără a înregistra un cont, achiziționând servicii sau plasând o Comandă.

Utilizator / Client: persoana juridică sau alt tip de profesionist care plasează o comandă pe site-ul targetare.ro și înregistrează un cont.
Client potențial: presupusa persoana juridică sau alt profesionist, care comandă sau se înregistrează ca utilizator și testează gratuit Serviciile de pe site-ul targetare.ro pentru o perioadă limitată de timp.
Targetare.ro: site-ul web, precum și toate serviciile accesibile pe acest site web sau subdomeniile sale.
Servicii: date online sau fisiere furnizate clienților de către S.C. SYNAPTECH SOFTWARE S.R.L. prin intermediul site-ului targetare.ro, prin care acestia obțin acces la informații publice agregate, economice și legale, din surse publice, dupa cum urmează
 • Verificarea informațiilor privind entitățile legale din România
 • Extragerea listelor de companii
 • Analiză fiscală
 • Furnizarea de rapoarte cu informații despre entitățile legale din România
 • Furnizarea Portofoliului de companii pentru crearea statisticilor privind entitățile legale din România, selectate de către utilizator
 • Compararea indicatorilor financiari pentru entitățile legale din România
 • Furnizarea clienților de rapoarte CSV disponibile pe site-ul Targetare.ro („Documente”);
 • Orice alte servicii integrate în platforma targetare.ro și/sau servicii furnizate de terțe părți prin intermediul site-ului targetare.ro.
Comandă: comanda de a cumpăra unul sau mai multe servicii afișate pe site-ul targetare.ro realizată de un Client.
Contractul: actul juridic având ca obiect oferta făcută de targetare.ro și acceptarea de către Client a Serviciilor online prin intermediul site-ului targetare.ro, prin care Clientul obține acces la informații publice aggregate, economice și juridice. În cazul în care nu există alt contract scris, plata sau acceptarea acestor Termeni și Condiții împreună cu confirmarea prin e-mail / formularul de comandă / acceptarea ofertei reprezintă contractul dintre dumneavoastră și targetare.ro, aici denumit în continuare „Contractul”, „Acordul de Servicii” sau „Acordul”.), În condițiile art. 9 din Legea privind comerțul electronic nr. 365/2002.
Durata contractului: contractul pentru comandă se încheie pentru o perioadă de 12 luni sau conform ofertei acceptate de Beneficiar („perioada inițială”) și intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți contractante, din data plății, a comenzii sau a acceptării ofertei de către Beneficiar, după caz. Contractul se prelungește automat pentru noi perioade echivalente cu perioada inițială („perioadele următoare”), cu excepția cazului în care oricare dintre părți notifică încheierea contractului cu 30 de zile înainte ca o nouă perioadă să înceapă să funcționeze.
Acceptarea contractului: contractul se încheie atunci când comanda dumneavoastră sau acceptarea ajunge la noi, chiar dacă nu suntem conștienți de acest lucru. Contractul este, de asemenea, considerat încheiat atunci când realizați un act sau un fapt concluziv, cum ar fi accesarea Serviciilor sau solicitarea / plata facturii.

Date generale

Politica de Confidenţialitate şi Politica de Cookie sunt actualizate în mod regulat.

Descărcarea documentelor disponibile pe website-ul targetare.ro în format CSV se va realiza prin intermediul adresei de e-mail folosite la crearea contului sau plasarea comenzii.
Targetare îşi rezervă dreptul de a modifica oricând, fără o notificare prealabilă, aceste Termeni şi Condiţii, designul, modul de funcţionare, specificaţiile, sistemele şi alte caracteristici ale Serviciilor, precum şi preţul pentru prestarea Serviciilor. Modificările de preţ intră în vigoare la data publicării lor pe website-ul targetare.ro şi nu afectează Contractele existente.
Clientul/Potenţial Clientul/Vizitatorul recunoaşte şi acceptă aceste Termene şi Condiţii înainte de a deschide un cont, de a plasa o comandă, indiferent dacă este doar în scopul testării aplicaţiei. Acceptarea acestor Termeni şi Condiţii reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la termenii de utilizare a platformei targetare.ro. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste Termene şi Condiţii sau sunteţi sub vârsta de 16 ani, nu aveţi voie să accesaţi/utilizaţi Platforma şi/sau Serviciile.
Operatorul website-ului https://targetare.ro, pune la dispoziţia vizitatorilor/clientilor/potenţialilor clienti servicii prin intermediul website-ului https://targetare.ro. Un Client/Potenţial Client/Vizitator poate achiziţiona Servicii prin crearea unui cont de utilizator sau plasând o comandă şi accesând pagini ale website-ului https://targetare.ro.

Garanții

Din punctul de vedere al aplicării sancţiunilor pentru întreruperea imediată a accesului la Servicii, fără nicio notificare prealabilă sau compensaţie pentru reziliere, precum şi pentru acoperirea oricăror daune rezultate din încălcarea contractului, Clientul garantează că:

 • încheie Contractul ca persoană juridică, şi nu ca persoană fizică, înţelegând astfel că prevederile Legii nr. 363/2007 privind protecţia consumatorilor nu se aplică prezentului Contrac
 • dacă o persoană fizică furnizează sau utilizează date ale unei companii client, cum ar fi o copie a certificatului de înregistrare sau o factură de utilităţi, o adresă de e-mail pe un domeniu web aparţinând companiei, şi orice alte date care creează o aparenţă rezonabilă că persoana fizică acţionează în numele Clientului, se consideră că persoana fizică a acţionat ca reprezentant al Clientului, având puterea legală de a-l angaja; pentru orice obiecţii sau plângeri ale Clientului rezultate din acest fapt, Clientul are posibilitatea de a se adresa direct împotriva persoanei fizice, fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor rezultate din prezentul contract
 • înţelege şi acceptă faptul că preţul avantajos la care s-a încheiat Contractul de abonament a fost oferit de către Furnizor în considerarea păstrării contractului pentru perioada iniţială sau pentru perioadele ulterioare, dacă acestea au avut loc, astfel încât rezilierea contractului de către Client înainte de îndeplinirea contractului încheiat până la data stabilită determină dreptul Furnizorului de a reţine preţul achitat în avans, în funcţie de caz.
 • are dreptul şi capacitatea legală de a încheia Contractul
 • utilizează Serviciile numai în scopuri legale şi în conformitate cu prevederile Contractului. În legătură cu furnizarea sau utilizarea Serviciilor, Clientul va respecta în toate momentele toate prevederile legale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, prevederile legale privind protecţia datelor
 • furnizează informaţii reale şi exacte

Drepturi de licență și drepturi de proprietate intelectuală

Întregul conținut al site-ului www.targetare.ro, inclusiv text, imagini, grafică, grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. SYNAPTECH SOFTWARE S.R.L. sau a furnizorilor săi și este protejat în conformitate cu dispozițiile legii drepturilor de proprietate intelectuală și industrială. Utilizarea fără consimțământul nostru scris a oricăror elemente de pe site-ul www.targetare.ro, sau cu oricare dintre elementele enumerate mai sus este sancționabilă în conformitate cu legea aplicabilă.

Targetare.ro acordă Clientului acces la platformă pentru durata prevăzută în Contract, după caz. Furnizarea Serviciilor se bazează pe un drept personal, limitat, neexclusiv, revocabil și necesar de acces și utilizare a Serviciilor numai pentru propriul folos și nu pentru scopuri comerciale, cu excepția existenței unui Acord derogator.

Comportament interzis

Clientul înțelege și acceptă faptul că Platforma și Serviciile, indiferent dacă sunt sau nu obiectul unui drept de autor înregistrat, sunt proprietatea exclusivă a Targetare.ro și, sub sancțiunea încetării imediate a accesului la Servicii, fără niciun fel de anunț prealabil sau compensație pentru încetare, se va abține de la orice comportament care ar putea cauza daune Targetare.ro, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • utilizarea Serviciilor sau permiterea unui terț de a utiliza Serviciile pentru a crea, transmite sau primi materiale care sunt în contradicție cu legea aplicabilă sau care conțin materiale obscene, abuzive, vulgare, defăimătoare, insultătoare, amenințătoare sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală
 • folosirea informațiilor obținute ca urmare a primirii Serviciilor, în întregime sau în parte, pentru revânzare sau pentru a facilita accesul de către terți
 • modificarea, distribuirea, transmiterea, reproducerea, licențierea, crearea de produse derivate, transferul sau vânzarea oricăror informații sau servicii obținute prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului targetare.ro fără permisiunea scrisă a Targetare.ro
 • eliminarea sau modificarea oricăror avize sau mărci proprietare din Servicii
 • crearea sau utilizarea unei aplicații care poate fi utilizată în violarea prezentului Acord sau a politicilor platformei
 • autorizarea sau permiterea accesului la astfel de informații către terți în orice mod, fără a face eforturi rezonabile pentru protejarea informațiilor obținute prin utilizarea Serviciilor
 • afectarea numelui, reputației, imaginii S.C. SYNAPTECH SOFTWARE S.R.L., targetare.ro, asociații, administratori sau angajați ai S.C. SYNAPTECH SOFTWARE S.R.L. în legătură cu utilizarea Serviciilor
 • încercarea de a ocoli orice măsuri de securitate sau de a exploata orice limitări tehnice ale Platformei și/sau ale Serviciilor
 • utilizarea Serviciilor sau permiterea unui terț de a utiliza Serviciile împotriva intereselor Targetare.ro, inclusiv, dar fără a se limita la, prin spargerea sau hack-ul, negarea serviciilor sau alte atacuri, introducerea de viruși, troieni sau alte materiale/tehnologii care pot afecta integritatea și/sau funcționarea site-ului Targetare.ro, sistemele asociate și/sau rețelele
 • utilizarea, fără acordul scris al Targetare.ro, a unui software, dispozitive, scripturi, roboti, alte mijloace sau procese automatizate pentru accesarea, copierea sau duplicarea oricărui conținut de pe site
 • eliminarea sau manipularea de anteturi sau orice identificatori (inclusiv, dar fără a se limita la, URL-uri) pentru a ascunde originea oricăror date transmise prin site-ul Targetare.ro

Mentenanță

Clientul are întreaga responsabilitate pentru accesarea serviciilor prin intermediul internetului. Clientul este în întregime responsabil pentru asigurarea că echipamentul și software-ul utilizate pentru a accesa serviciile îndeplinesc cerințele minime tehnice specificate de Targetare.ro. Clientul este în întregime responsabil pentru asigurarea că echipamentul utilizat pentru a accesa serviciile nu conține viruși sau alte coduri malițioase.

Targetare.ro își va întreține și actualiza serviciile. Dacă clientul descoperă că serviciile conțin o eroare, poate notifica oricând acest lucru contactând departamentul nostru de asistență la: contact@targetare.ro. Clientul înțelege că serviciile pot include software, date și informații furnizate de terțe părți și, prin urmare, corectarea erorilor și rezolvarea defectelor poate necesita acțiunile lor și nu este în întregime sub controlul Targetare.ro.
Targetare.ro își va asuma toate eforturile necesare pentru a asigura că întreruperile serviciilor, care pot necesita întreruperea accesului clienților la servicii („Evenimente de întreținere”), nu vor fi efectuate în timpul orelor normale de afaceri (între orele 9.00 și 18.00, ora locală din România, de luni până vineri, cu excepția zilelor legale de odihnă), cu excepția operațiunilor de întreținere de urgență, care pot duce la întreruperea accesului la servicii oricând.

Plata și facturare

Clientul va plăti pentru utilizarea serviciilor în conformitate cu tarifele și condițiile stabilite în contract, comanda depusă pe site sau oferta trimisă și acceptată. Plata se face prin card de credit / debit când faceți comanda online sau prin transfer bancar.

Limitarea răspunderii

Dacă Clientul observă existența unui conținut incorect sau inexact, trebuie să informeze Targetare.ro prin e-mail la contact@targetare.ro, iar Targetare.ro va face eforturi rezonabile pentru a investiga astfel de situații și, dacă este posibil, pentru a corecta datele inexacte. Conținutul legat de scorurile de risk sau de credit, în special, este furnizat și generat de o sursă terță, iar dacă Clientul are comentarii referitoare la conținut incorect sau ambiguu în acest sens, trebuie de asemenea să contactați Targetare.ro prin e-mail la contact@targetare.ro; Targetare.ro va face toate eforturile rezonabile pentru a transmite astfel de îngrijorări furnizorului terț.

Targetare.ro face eforturi pentru a asigura că tot conținutul accesibil prin intermediul serviciilor este actualizat și corect. Totuși, deoarece Targetare.ro obține conținut de la mai multe surse diferite, nu garantează disponibilitatea, completitudinea, veridicitatea, acuratețea sau acuratețea oricărui conținut accesat sau accesibil prin intermediul serviciilor, exonerându-se explicit de orice răspundere în acest sens.
Clientul folosește platforma pe propriul risc. Conținutul accesat prin intermediul Serviciilor este furnizat doar pentru scopuri generale și indicative și nu este destinat să fie folosit ca bază pentru decizii comerciale. Informațiile din Targetare.ro nu sunt destinate să fie sfaturi (de orice fel) pe care Clientul ar trebui să se bazeze. Clientul trebuie să obțină sfaturi profesionale sau specializate înainte de a lua o decizie sau de a renunța la orice acțiune bazată pe conținutul accesat prin intermediul serviciilor.
Targetare.ro nu este responsabil pentru niciun fel de daune cauzate de incapacitatea de a accesa sau de a utiliza Serviciile, inclusiv pentru orice daune cauzate de viruși, erori de sistem sau alte probleme tehnologice de orice fel.
Targetare.ro nu este responsabil pentru:
 • pagubele suferite de către Client sau terţe părţi, de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la, orice pagube directe, indirecte sau rezultate din acţiuni, inclusiv, dar fără a se limita la, orice pagube pentru pierderi de profituri sau de venituri ale Clientului, orice întrerupere a activităţii, orice pierdere de economii anticipate, oportunităţi sau reputaţie rezultate/cauzate de utilizarea sau de imposibilitatea de a utiliza informaţiile din platformă, serviciile, acţiunile utilizatorului bazate pe acestea, viruşii sau alte materiale tehnologic dăunătoare care pot infecta echipamentele utilizatorului; utilizarea serviciilor se face pe propria răspundere.
 • conţinutul declarat de către utilizator în momentul înregistrării pe site-ul Targetare.ro; utilizatorul este obligat să completeze datele reale şi să verifice şi să actualizeze datele din contul personal, inclusiv numele, prenumele, adresa de email şi numărul de telefon mobil.
 • întreruperea totală sau parţială a furnizării serviciilor sau a unora dintre componentele lor, ca urmare a unor atacuri informatice sau a imposibilităţii, pentru orice motiv, de a accesa sursele publice de date sau reţelele de comunicaţii
 • orice întrerupere în furnizarea serviciilor sau deteriorarea calităţii acestora, cauzată de acţiuni sau omisii ale prestatorilor de servicii, funcţionări necorespunzătoare sau lucrări de întreţinere la reţele sau echipamente, cazuri de forţă majoră şi orice alte cauze neimputabile Targetare.ro, inclusiv, dar fără a se limita la, imposibilitatea de a stabili sau de a încheia o comunicaţie
 • acurateţea sau promptitudinea surselor oficiale din care se iau datele
Clientul va garanta Targetare.ro pentru orice răspundere și/sau costuri, inclusiv, dar fără a se limita la, orice cheltuieli legale sau profesionale, pierderi directe sau indirecte, inclusiv pierderi de profit, pierderi de reputație, daune, amenzi, dobânzi sau penalități suportate de Targetare.ro în legătură cu utilizarea ilegală sau necorespunzătoare a serviciilor de către Client sau încălcarea Acordului sau a acestor Conditii.
Răspunderea Targetare.ro, care decurge în orice mod din sau în legătură cu furnizarea de servicii este limitată la valoarea de 50 de Euro, indiferent dacă provine dintr-un singur eveniment sau o serie de evenimente multiple.

Încetarea acordului

Acordul poate fi încheiat de Targetare.ro oricând, cu cel puțin 30 (treizeci) zile în avans, în care caz Targetare.ro va rambursa clienților prețul plătit în avans pentru care serviciile nu au fost prestate.

Încheierea acordului (sau orice element al acestuia) nu afectează drepturile sau obligațiile părților.
Fără a prejudicia celelalte părți ale acordului sau orice alte mijloace disponibile în temeiul legii, Targetare.ro vă poate suspenda imediat folosirea Serviciilor, fără nicio răspundere sau rambursare, în cazul în care:
 • clienții întârzie sau refuza plata
 • clientul încalcă oricare dintre termenii acordului sau ai prezentelor Termeni și Condiții.
Fiecare parte are dreptul să încheie acordul fără preaviz, în cazul în care o altă parte încalcă în mod grav obligațiile asumate prin acord, și care nu pot fi rezolvate în termen de treizeci de zile de la primirea unei notificări de la cealaltă parte.

Litigii

Orice dispută care decurge din sau în legătură cu acest Acord, inclusiv valabilitatea, interpretarea, executarea sau încetarea acestuia vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți prin tratative directe. Dacă nu este posibilă o înțelegere pe cale amiabilă, acestea vor fi soluționate de instanțele din localitatea furnizorului.


Ultima modificare efectuată in 27.05.2022

SYNAPTECH SOFTWARE SRL
CUI: 42046968
J26/2241/2019
contact@targetare.ro
CONȚINUT
Informațiile afișate în cadrul site-ului Targetare.ro au scop exclusiv informativ. SYNAPTECH SOFTWARE SRL nu oferă niciun fel de garanție și nu are nicio răspundere pentru informațiile oferite despre companiile prezente pe site.
SURSA DATELOR
Site-ul conține doar date cu caracter public, preluate și normalizate din următoarele surse: onrc.ro, mfinante.ro, portal.just.ro, anaf.ro, scj.ro, data.gov.ro
sal
sol
© 2024 Targetare.ro